Pár momentů ze zákulisí R59

Aleš Procházka foto, kuchyň, tým Restaurace